Namn: Ewa Spencer

Familj: Sommaren 2015 blev jag änka efter att ha fått 27 härliga år tillsammans med min engelske make. Men jag känner mig omtumlad av en skön familj, mina gamla föräldrar, mina snälla systrar med deras barn och barnbarn och med mina engelska bonus-barn och barnbarn. Jag delar min lägenhet med en hund och två katter.

Titel: Kanslist

Arbetsplats: Pastorsexpeditionen i Indalens pastorat, Kovland, ca 15 minuters bilväg utanför Sundsvall.

KSSK: Alla vi i styrelsen väljs i två-årsperioder. Jag har varit ordförande i 3 år och mitt nuvarande mandat gäller år 2017 ut. Sedan 2012 har jag varit med i styrelsen och jag har varit medlem i föreningen sedan jag började jobba inom Svenska kyrkan i februari 2009.

Annat: Jag har, som många, bott lite här och där och gjort lite allt möjligt innan jag hamnade på pastors-expeditionen i Kovland. Jag har bott i storstad, på landet och utomlands. Jag har utbildat mig, skrivit personaltidning men även haft avokadofarm och drivit en sporthall. Som änka sålde jag vårt stora dragiga gamla hus ute på landet för en liten modern lägenhet i stan. Nu slipper jag alla bilköer när jag kör mot strömmen till och från jobbet.