Anmälan till utbildningsdagarna 26-27 april 2018


Medlem i KSSK: Ja Nej
Önskar bli medlem (fyll i anmälan här)

Hur fick du höra
talas om denna
utblidningen?

Annons i Kyrkans tidning
Fått e-post med information
Fick informationen från min arbetsledare
Sökt fram informationen på internet
Annat

    


Kostnad: 2 900 kr för medlem, 3 900 kr för icke medlem.
OBS! Anmälan är bindande.

Kursavgiften insättes på bg 5429-6728 snarast efter att Ni har mottagit faktura/bekräftelse.
Sista anmälningsdag är den 13 april!

Bekräftelse på din anmälan skickas inom ett dygn. Om du inte fått någon bekräftelse är
det bra om du meddelar mig detta via mail, se mailadress nedan.


OBS! Det fungerar endast att använda formuläret om du använder dig av Outlook eller
liknande e-post program. Använder du en e-post som är webb-baserad fungerar det inte,
utan då behöver du skicka ett mail till mig istället, se mailadress nedan.

Tyvärr verkar det vara problem att använda formuläret i webbläsaren Internet Explorer, så om
ni får problem så maila mig uppgifterna istället.


Vid problem; kontakta Ralf Antonsson, tel 08-588 697 00.
Du kan även maila din anmälan direkt till ralf.antonsson@svenskakyrkan.se