Yrkesföreningen för dig som jobbar på församlingsexpeditionen


Jobbar du på en församlingsexpedition inom Svenska kyrkan? Ingår kyrkobokföring som en del i dina arbetsuppgifter? Då är yrkesföreningen KSSK något för dig.


Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan (KSSK) har skapat ett forum för kyrkobokförare landet över och varje år arrangerar vi utbildningsdagar med ämnen som rör just dig som arbetar på församlingsexpeditionen. Ämnen som tas upp kan vara frågor om hur man bemöter sörjande, sekretess, diarieföring och självklart diskuteras också Kbok.

Eftersom många sitter ensamma i sitt arbete kan man genom dessa utbildningsdagar känna en arbetsgemenskap och man får ett ansikte på dem som man pratar med på andra expeditioner.

För att ytterligare understryka hur viktiga dessa utbildningsdagar är vill vi poängtera att Svenska kyrkans kanslistöd medverkar på dessa dagar.

Yrket som kyrkoskrivare eller expeditionspersonal är ju svårt att definiera eftersom de flesta gör så mycket olika saker, speciellt på landsbygden. Alla församlingar har sin egen lösning i expeditionen, vilket gör det svårt att skapa en övergripande bild. Därför är det bra att KSSK finns så att man kan söka stöd någonstans.