Medlemsanmälan till KSSK


Ja Nej
Ja Nej
Vilka program arbetar
du med?

KBok
Hbok
Kyrksam
Sacer
KOB
Andra program; fyll i rutan nedan

    


Årsavgift: 200 kr per kalenderår
Bekräftelse kommer att skickas inom kort.

Tyvärr verkar det vara problem att använda formuläret i webbläsaren Internet Explorer, så om
ni får problem så maila mig uppgifterna istället.


Vid problem; kontakta Ralf Antonsson, tel 08-588 697 00.
Du kan även maila din anmälan direkt till ralf.antonsson@svenskakyrkan.se