KSSK (Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan)

På årsmötet 2011 togs beslutet om namnbyte till KSSK - Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan från det tidigare namnet Pastoratstjänstemannaföreningen (PTF) som bildades 1992 - en uppföljning av Pastoratstjänstemannaförbundet som bildades 1966. Det nya namnet och dess logga är framtaget av Hans-Åke Grinde efter att styrelsen utlyst en namntävling på årmötet två år tidigare.

Efter förändringen 1 juli 1991 när folkbokföringen övergick till Lokala Skattemyndigheten har vi fått nya och skiftande arbetsuppgifter, där kyrkobokföring är en av dem. Det är därför viktigt att vi träffas och byter erfarenheter, att vi tillsammans bevakar utbildning, yrkesutveckling och hjälps åt att stärka vår yrkesidentitet.

Vi är en förening med
ca 300 medlemmar utspridda över hela Sverige. Styrelsen i KSSK har i uppdrag att bl a årligen ordna utbildningsdagar där vi träffas för information och utbildning samt där vi också har tillfälle att utbyta yrkeserfarenheter.